Madagascar

More: Antananarivo , Murundava , Antsiranana , Fianarantsoa , Antsirabe , Tuamasina